Blog

Nyanggra Bulan Basa Bali Warsa 2021 Ring Kawentenan Aab Jagat Pandemi Covid-19

fresh-mozzarella-with-grape-tomatoes-and-basil-1200x600
Berita Sekolah

Nyanggra Bulan Basa Bali Warsa 2021 Ring Kawentenan Aab Jagat Pandemi Covid-19

Kawentenan pandemi boya ja dados kapiambeng ring para sisya SMA Negeri 8 Denpasar ritatkala nyarengin pamargin Bulan Basa Bali 2021 sane ngambil Unteng utawi Tema “ Maduluran Bulan Basa Bali, Lestariang Basa Sastra lan Aksara Bali Piranti Nyujur Sad Kerthi Loka Bali”, Sane jagi kamargiang salami asasih ngawit tanggal 1 – 25 Februari 2021 para sisya sinamian pada ngaet lan santep nyarengin sakananing pidabdab sakadi :

  1. Gebyar Nyurat Aksara Bali
  2. Gebyar Makarya Cerpen Mabasa Bali
  3. Lomba Pabligbagan Mabasa Bali ( Debat)
  4. Lomba Gelar Wicara ( Talkshow) Mabasa Bali
  5. Lomba Iklan Cegah Covid-19 Mabasa Bali

Bulan Basa Bali sane kamargiang pinaka wangen mamuji kawentenan Basa Aksara lan Sastra Bali. Dudonan sane kamargiang wantah nyikiang utawi memadukan Luring ( Luar Jaringan ) lan Daring ( Dalam Jaringan ), taler ngewentenang virtual antuk tetep urati lan ngewatesin pamilet saha satinut ngemargiang protokol kesehatan ( Prokes).